Συσκευές eCity GSM IoE / IoT. Διαδίκτυο των πραγμάτων | Διαδίκτυο των πάντων (2G | 3G | 4G | NBIoT | CATM1)


IoE, συστήματα IoT
Λύσεις GSM Internet of Things (IoT)
 • Έξυπνη παρακολούθηση
 • Διαχείριση στόλου
 • Έξυπνη μέτρηση
 • Προγνωστική συντήρηση
 • Έξυπνος φωτισμός
 • Περιβαλλοντικοί αισθητήρες
 • Έξυπνοι αισθητήρες
 • Παρακολούθηση στοιχείων
 • Έξυπνος χώρος στάθμευσης
 • Έξυπνος κάδος
 • Έξυπνη πόλη