Πλατφόρμα eCity IoE / IoT | Cloud - Διαδίκτυο των πραγμάτων | Διαδίκτυο των πάντων


IoE, IoT Systems Platform Cloud
eCity Internet of Things (IoT) | Πλατφόρμα Διαδικτύου για όλα (IoE) / Cloud Περιέχει:
 • Προγράμματα οδήγησης βάσης δεδομένων
 • Διεπαφή GUI
 • Ενσωμάτωση API Ιστού
 • Πολλές προσαρμοσμένες μέθοδοι εμφάνισης (Χάρτες, ιστορικά γραφήματα, γραφήματα μπαρ, πίνακες)
 • Πρόσοψη
 • Ανίχνευση ανωμαλιών
 • Back-End
 • Προσαρμοσμένη JavaScript, CSS
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Λογισμικό διακομιστή Linux (Τοπικός υπολογιστής ή κέντρο δεδομένων)
 • Επεξεργασία Dedicated Server Big-Data
 • Εφαρμογές Ιστού
 • Ελαστικό ερώτημα SQL