Παραλλαγές συστήματος οικιακού συστήματος eHouse (SH).


eHouse Hybrid Smart Home, Συστήματα Αυτοματισμού Κτιρίων
Έξυπνες οικιακές λύσεις
  • WiFi eHouse (Ασύρματο)
  • eHouse CAN (Ενσύρματο)
  • eHouse RF (ασύρματο)

Αυτές οι λύσεις δεν απαιτούν καταστροφή των ήδη ολοκληρωμένων κατοικιών, διαμερισμάτων.

Διεπαφές επικοινωνίας για έξυπνο σπίτι:
  • Δίκτυο περιοχής ελεγκτή (CAN - Ενσύρματο)
  • WiFi 2.4GHz b / g / n (Ασύρματο)
  • Συσκευές ραδιοφώνου (SubGHz - Ασύρματο)

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Wired Building Automation Solutions: eHouse LAN (Ethernet), eHouse One (RS-422), eHouse PRO (Central).